Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Plan lekcji podczas zdalnego nauczania 09-27.11.2020 r.

kl. 1-3

PONIEDZIAŁEK

Godziny

kl.1

kl.2

kl.3

8.00-8.45

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna wf

8.45-9.30

religia

edukacja wczesnoszkolna wf

edukacja wczesnoszkolna

9.30-10.15

edukacja wczesnoszkolna wf

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10.15- 11.00

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

11.00-11.45

j.angielski

edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

11.45-12.30

 

zkk

zkk

12.30-13.15

 

zdw

zdw

 

WTOREK

Godziny

kl.1

kl.2

kl.3

8.00-8.45

edukacja wczesnoszkolna

wf

religia

8.45-9.30

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

wf

9.30-10.15

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10.15- 11.00

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

11.00-11.45

logopedia

j.angielski

 

11.45-12.30

 

 

logopedia

12.30-13.15

SKS– co drugi tydzień

SKS– co drugi tydzień/logopedia

SKS– co drugi tydzień

 

ŚRODA

Godziny

kl.1

kl.2

kl.3

8.00-8.45

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

8.45-9.30

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

9.30-10.15

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10.15- 11.00

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

11.00-11.45

koło artystyczne

koło artystyczne

koło artystyczne

11.45-12.30

 

TUS

TUS

 

CZWARTEK

Godziny

kl.1

kl.2

kl.3

8.00-8.45

edukacja wczesnoszkolna- komp.

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

8.45-9.30

religia

edukacja wczesnoszkolna – komp.

edukacja wczesnoszkolna

9.30-10.15

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna wf

10.15- 11.00

edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

edukacja wczesnoszkolna – komp.

11.00-11.45

 

koło j.angielskiego

koło j.angielskiego

 

PIĄTEK

Godziny

kl.1

kl.2

kl.3

8.00-8.45

edukacja wczesnoszkolna wf

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

8.45-9.30

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna wf

edukacja wczesnoszkolna

9.30-10.15

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10.15- 11.00

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

11.00-11.45

j.angielski

 

j.angielski

 

 

kl. 4-8

PONIEDZIAŁEK

Godziny

kl.4

kl.5

kl.6

kl.7

kl.8

8.00-8.45

plastyka

geografia

j.polski

matematyla

biologia

8.45-9.30

j.angielski

j.polski

plastyka

j.polsk

chemia

9.30-10.15

j.polski

religia

matematyka

j.polski

fizyka

10.15- 11.00

j.polski

matematyka

 

wf

geografia

11.00-11.45

matematyka

historia

wf

geografia

j.polski

11.45-12.30

wf

j.angielski

zdw z matematyki

fizyka

j.polski

12.30-13.15

zdw z matematyki

zdw z matematyki

j. angielski

 

wf

13.15-14.00

 

 

 

j. angielski

wf

 

WTOREK

Godziny

kl.4

kl.5

kl.6

kl.7

kl.8

8.00-8.45

matematyka

plastyka

j.polski

biologia

wos

8.45-9.30

religia

j.angielski

j.polski

matematyka

historia

9.30-10.15

j.polski

matematyka

biologia

j.angielski

j.polski

10.15- 11.00

historia

j.polski

wf

j.polski

j.angielski

11.00-11.45

religia

j.polski

matematyka

historia

wf

11.45-12.30

zdw j.polski

zdw j.polski

wdż

wf

matematyka

12.30-13.15

koło przyrodniczo-biologiczne/SKS – co drugi tydzień

zkk/koło przyrodniczo-biologiczne/SKS– co drugi tydzień

zkk/koło przyrodniczo-biologiczne/SKS– co drugi tydzień

zdw z matematyki/SKS– co drugi tydzień

zdw z matematyki/SKS– co drugi tydzień

13.15-14.00

logopedia

 

 

 

 

14.00- 14.30

 

logopedia

 

 

 

14.30-15.00

 

 

 

 

zkk

zkk

 

ŚRODA

Godziny

kl.4

kl.5

kl.6

kl.7

kl.8

8.00-8.45

przyroda

l.wychowawcza

matematyka

wf

j.angielski

8.45-9.30

matematyka

informatyka

j.angielski

wf

chemia

9.30-10.15

informatyka

wf

historia

chemia

matematyka

10.15- 11.00

j.polski

wf

informatyka

plastyka

wos

11.00-11.45

j.angielski

j.polski

wf

informatyka

edb

11.45-12.30

wf

 

zdw j.polski

j.angielski

informatyka

12.30-13.15

 

 

 

zdw j.polski

wf

13.15-14.00

 

 

logopedia

 

zdw j.polski

14.00- 14.45

 

 

 

logopedia

 

 

CZWARTEK

Godziny

kl.4

kl.5

kl.6

kl.7

kl.8

8.00-8.45

wf

j.angielski

muzyka

fizyka

matematyka

8.45-9.30

muzyka

wf

geografia

matematyka

j.polski

9.30-10.15

matematyka

muzyka

j.polski

geografia

j.angielski

10.15- 11.00

wf

biologia

j.polski

muzyka

fizyka

11.00-11.45

przyroda

matematyka

wf

j.polski

j.niemiecki

11.45-12.30

wdż

wdż

religia

j.polski

j.niemiecki

12.30-13.15

koło ruchu drogowego

koło ruchu drogowego

 

j.niemiecki

j.polski

13.15-14.00

 

 

 

j.niemiecki

 

PIĄTEK

Godziny

kl.4

kl.5

kl.6

kl.7

kl.8

8.00-8.45

technika

historia

matematyka

chemia

religia

8.45-9.30

j.polski

matematyka

historia

biologia

religia

9.30-10.15

l.wychowawcza

religia

l.wychowawcza

l.wychowawcza

l.wychowawcza

10.15- 11.00

 

j.polski

j.angielski

historia

matematyka

11.00-11.45

 

technika

religia

matematyka

historia

11.45-12.30

j.angielski

wf

technika

religia

koło matematyczne

12.30-13.15

 

TUS

TUS

religia

 

13.15-14.00

koło j.angielskiego

koło j.angielskiego

koło j.angielskiego

koło j.angielskiego

koło j.angielskiego

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-11-10 12:30:44
Data edycji: 2020-11-22 11:38:16
Ilość wyświetleń: 2129

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej