Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

"5-6 latki"

Wychowawca: p. Ewa Jakubowska

Zabawy na śniegu

 

Mikołajki w grupie "5-6 latków"


Światowy Dzień Pluszowego Misia


Lekcji o prawach dziecka
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu PANI JESIEŃ

 

Lekcja Patriotyzmu 

Zdjęcia w galerii

 

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Zdjęcia w galerii

CZYTANIE NA DYWANIE

Serdeczne podziękowania dla Pani Agnieszki Łukaszewskiej.

   

GRY I ZABAWY

Dzieci z grupy 5,6-latków zaprosiły swoich młodszych kolegów na jesienne zabawy i gry na tablicy interaktywnej. Dzieci  obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą pór roku. Ciekawe zadania pomogły w zrozumieniu cykliczności pór roku, związanych z nimi zjawisk zachodzących w pogodzie,
w świecie zwierząt i roślin. W ramach projektu „Przedszkolaki-małymi przyjaciółmi książek” dzieci wysłuchały przepięknej multimedialnej bajki. Na koniec wykonały prace plastyczne dotyczące jesieni.

  

CIEKAWE ZAJĘCIA O PRZYJAŹNI

 

Dzieci z grupy 5,6-latków zawiązały „nić przyjaźni”. Była to zabawa integracyjna polegająca na rzucaniu do siebie kłębka wełny, tworząc nić przyjaźni. Ten kto rzucał kłębkiem mówił coś miłego tej osobie, która złapała kłębek. Zabawa bardzo podobała się przedszkolakom. Dzieci z wielkim zaangażowaniem stworzyły NIĆ PRZYJAZNI.

 

KAMISHIBAI – PAPIEROWY TEATR

Dzisiaj w grupie 5,6-latków odbyła się lekcja otwarta, gościem przedszkolaków była Pani Magdalena Korzeniewska – nauczyciel plastyki,

pracownik Biblioteki SP
w Krępsku. Pani Magda przedstawiła ciekawą opowieść teatralną pt. „Rower Walentynki”. Dzięki kredkom i wyobraźni dzieci pracując w grupach miały narysować kolejną scenę do przedstawionej bajki. Przedszkolaki z wielką ochotą uczestniczyły
w tym bardzo interesującym zadaniu. Dzieci z niewielką pomocą Pani Magdy, Pani Ewy i Pani Renacie zorganizowały prawdziwy spektakl teatralny.

Dziękujemy!!

Pozostałe zdjęcia>>>

Dzień Chłopaka
Z okazji tego dnia niezwykłego,
Życzymy Wam chłopcy

 wszystkiego najlepszego,
Humoru radosnego i aby codziennie spotkało 

Was coś magicznego.

Pozostałe zdjęcia >>>

Bezpieczny przedszkolak - spotkanie z POLICJĄ

Pozostałe zdjęcia >>>

Przedszkolaki z grupy 5,6-latków brały udział w konkursie plastycznym „Najpiękniejszy jesienny liść” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Komarowie. Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym wykonaniu przez dzieci jesiennego liścia. Prace były przepiękne, konkurs pobudził wyobraźnię plastyczną i umożliwił dzieciom zaprezentowanie artystycznej wizji. Wyróżniono pięć najciekawszych prac.

Pozostałe zdjęcia >>>

Kasztanowe Cudaczki

Pozostałe zdjęcia >>>

Owocowy zawrót głowy

Pozostałe zdjęcia >>>

Data dodania: 2020-09-10 21:13:57
Data edycji: 2021-01-18 21:19:12
Ilość wyświetleń: 229

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej