Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku-Szkołą Promującą Zdrowie

Szkolny Koordynator: Maja Zielonka

 

 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

14 czerwca 2017 roku nasza szkoła została przyjęta do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Naszymi priorytetami w planie pracy było: promowanie zdrowego stylu życia oraz wyrabianie nawyku dbania  bezpieczeństwo.

Cele, jakie obraliśmy do realizowania :

- stwarzanie okazji do gromadzenia różnych doświadczeń i wiedzy na temat zdrowego stylu życia;

 

- tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychoruchowego uczniów naszej szkoły;

 

- zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy,aktywność ruchową;

 

- stworzenie przyjaznego klimatu w szkole poprzez dobra komunikację, humor, emocjonalne wsparcie, owocne współdziałanie

 

- zachęcanie rodziców do  współpracy ze szkoła ;

 

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

 

- podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli;

 

  • propagowanie idei szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

 

 

Data dodania: 2019-05-29 21:35:57
Data edycji: 2019-09-22 00:34:59
Ilość wyświetleń: 833
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej