Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

https://www.youtube.com/watch?v=wtx6_EpwenA

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krępsku

 

70-te urodziny naszej Szkoły oraz 20-tą rocznicę nadania Szkole sztandaru i imienia Jana Pawła II świętowaliśmy 3 czerwca 2017 r. 70 lat to niemały rozdział w historii 270 lat istnienia wsi Krępsko. Tego dnia mury Szkoły odwiedzili zaproszeni dostojni goście Pani Magdalena Kochan – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Pan Krzysztof Barczyk Dyrektor Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Pani Ewa Stanecka Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pan Zygmunt Leszczyński Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, Pan Arkadiusz Skrzypczak Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej a także Burmistrz Gminy Goleniów Pan Robert Krupowicz, Dyrektor Wydziału Edukacji w Goleniowie Pani Janina Mucek oraz Dyrektorzy szkół z gminy Goleniów, byli pracownicy Szkoły, rodzice, nauczyciele, drodzy absolwenci oraz uczniowie.

 

Jubileusz został uświetniony ogromnym wyróżnieniem dla Szkoły. W uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniopomorskiego, uchwałą nr 730/17 z dnia 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krępsku. Taką samą Odznaką został również wyróżniony Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski, ksiądz dr Mariusz Cywka – nauczyciel naszej Szkoły. Ze sceny spoglądał na nas wizerunek Jana Pawła II uwieczniony przez nieznanego autora, który powstał 30 lat temu, jako pamiątka wizyty Papieża na ziemi szczecińskiej. Honorową wartę przez całą uroczystość pełnili uczniowie klasy szóstej: Jakub Wilczęga i Igor Szabłowski.

 

Zaskakującym momentem tej doniosłej uroczystości była emisja filmu pt.: „Jest taka Szkoła” pomysłu i autorstwa Pani Magdaleny Korzeniewskiej i Pani Bogusławy Boruk, nauczycielek naszej Szkoły. Podczas projekcji wszyscy mogli przenieść się w lata 4o-te i 50-te XX wieku, do wspomnień pierwszych uczniów Szkoły w Krępsku. W obszernych wywiadach padały nazwiska pierwszych nauczycieli, uczniów a także wspomnienia radości i trudności z jakimi zmagał się ówczesny system oświaty. Mogliśmy także wysłuchać zwyczajnych, pełnych beztroski wspomnień z dzieciństwa pierwszych absolwentów. Łza wzruszenia zakręciła się w niejednym oku.

 

Pani Iwona Bondar Dyrektor Szkoły im. Jana Pawła II w Krępsku przybliżyła wszystkim historię tego miejsca. Cytując Patrona, „Życie jest talentem powierzonym nam, aby go przekształcać, pomnażać i czynić darem dla innych” , przypomniała, że Papież stawiał na młodość i otaczał się młodymi ludźmi, by czerpać z nich siłę, a jednocześnie swoim przykładem uczył jak iść pod prąd. Nasza Szkoła utożsamia się z nauką Jana Pawła II, kultywuje ją i wprowadza w życie. Jest nie tylko budynkiem ale przede wszystkim Rodziną, która zawsze się wspiera i na którą można liczyć. Rodzice, nauczyciele, dzieci, pracownicy obsługi wszyscy chcą patrzeć w tym samym kierunku po to, by dawać dobre fundamenty i szansę na piękne świadectwo życia przyszłym absolwentom. Pani Dyrektor wręczyła również kwiaty i pamiątki byłym Dyrektorom naszej Szkoły: Panu Czesławowi Łowczynowskiemu, Pani Kazimierze Łowczynowskiej oraz Pani Eleonorze Woch.

 

Część oficjalną poprowadziła absolwentka naszej Szkoły Pani Olga Pawelec, mama dwóch uczennic Lenki i Hani. Program artystyczny, który przybliżył nam życiorys Patrona prowadziły uczennice klasy szóstej Oliwia Kleszcz i Klaudia Jakutowicz. Przed dostojnymi gośćmi wystąpili uczniowie i absolwenci naszej szkoły kierowani zachętą Jana Pawła II „Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je (...)”. Swoje talenty wokalne, teatralne i taneczne zaprezentował Szkolny Zespół Wokalny „Złota Nutka”, pod kierunkiem Pani Wioletty Słomińskiej, Szkolne Koło Teatralne „Kremówki” w krakowskiej legendzie p.t : „Stopka Królowej Jadwigi”, prowadzone przez Panią Magdalenę Kowalską, absolwenci szkoły w skeczu „Jeden dzień z życia ucznia”. Uczniowie recytowali poezję, przedstawili popisy piłki nożnej, a także dynamiczny występ formacji tanecznej Dance Studio Paa prowadzony przez Panią Karolinę Gembicką. Na scenie naszej Szkoły gościnnie wystąpiły Gabriela i Karolina Słomińskie z piosenką z musicalu La la land p.t.: „City of stars”. Finałowa piosenka „Bo świat to my” uwieńczyła bogaty program artystyczny i dzieło pracy naszych uczniów, którzy przygotowywali się do tej uroczystości od wielu miesięcy.

 

Po występach wszyscy zwiedzali budynek Szkoły. Dzięki pomysłowi Pań Nauczycielek goście mogli zwiedzić uliczkę Talentów, przysiąść na ławeczce przy ul. Wspomnień. Porozmawiać w kuluarach, obejrzeć archiwalne zdjęcia, kroniki szkolne, zostawić pamiątkowy wpis do Kapsuły Czasu, a także skosztować specjałów przygotowanych przez nasze niezawodne Mamy i Radę Rodziców. Na 70-te urodziny wspaniały i smaczny tort, wykonała dla wszystkich gości Pani Paulina Bartoszewicz. Wspólna praca i przygotowanie zarówno uczniów jak i samej Szkoły zostało docenione przez wszystkich gości. Gratulacjom, radosnym uśmiechom i zdjęciom nie było końca.

 

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą atmosferę. Wszyscy wiemy, że Szkoła to nie tylko budynek, cegły, ściany, programy. To przede wszystkim ludzie, bez których to miejsce, by nie istniało. To osoby tworzą tę wspólnotę: rodzice, nauczyciele, dzieci, pracownicy obsługi. Wszystkim i każdemu z osobna mówimy dziękujemy. A dzięki Wam Drodzy Goście ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci. Zapraszamy częściej! Zawsze będziecie tu mile widziani! Do zobaczenia!

 

Katarzyna Dzierbanowicz, Magdalena Kowalska

Data dodania: 2018-04-30 10:43:19
Data edycji: 2018-12-03 09:08:39
Ilość wyświetleń: 563

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej