Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pedagog

Pedagog

Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym,

kim chcesz, by one były”
                                                                                                                                                       (Dawid Bly)

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

 

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,

  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

trudności w nauce

brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

kłopoty osobiste i rodzinne

niska samoocena

potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności

okres dojrzewania

 

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

niepokoi Cię zachowanie dziecka
zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Inga Płosaj-Jurek

pedagog szkolny

 

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży

 

Data dodania: 2018-04-30 10:46:46
Data edycji: 2022-04-07 10:58:01
Ilość wyświetleń: 1080
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej