Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ferie zimowe

 

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego!

Przed nami ferie zimowe – czas relaksu i odpoczynku po semestrze wytężonej pracy.

Życzę Państwu udanych i bezpiecznych ferii, spędzonych w gronie najbliższych. Dziękując za Państwa dotychczasową pracę, mam nadzieję, że w następnym semestrze spotkamy się wypoczęci, pełni sił i gotowi na nowe wyzwania.

 

Drodzy uczniowie!

Wykorzystajcie okres ferii jak najlepiej. Zdobądźcie nowe doświadczenia, wrażenia,
a przede wszystkim zyskajcie nowych przyjaciół. Wypoczywając, cieszcie się wolnym czasem, realizując swoje plany i rozwijajcie zainteresowania.

Podczas wypoczynku pamiętajcie o bezpieczeństwie! Nie zapominajcie
o odpowiedzialności! Spędzajcie czas aktywnie, bo ruch jest warunkiem zdrowego życia. Wróćcie do swoich szkół uśmiechnięci, zdrowi, pełni nowych sił i energii.

Życzę Wam kreatywnego i udanego wypoczynku!

 

Szanowni Rodzice!

Życzę Wam, by czas ferii zimowych przyniósł wiele radości i  pięknych chwil spędzonych wspólnie z Waszymi dziećmi. Aby te dni były pełne wesołego towarzystwa, niewyczerpanych pokładów energii i uśmiechu.

Niektórzy z Państwa z pewnością skorzystają z oferty zimowych wyjazdów, kierowanej
do Waszych dzieci przez różne organizacje. Pamiętając, jak ważne jest zapewnienie
im bezpieczeństwa, zachęcam do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zakładce „Rodzice i uczniowie -> Wypoczynek -> Ferie zimowe 2020”.

Mogą tu Państwo dowiedzieć się nie tylko jakie obowiązki spoczywają na organizatorze takiego wypoczynku, ale także jak sprawdzić jego wiarygodność i jak upewnić się,
że Wasze dziecko będzie spędzać ten czas w sposób bezpieczny i kreatywny. Na wskazanej stronie znajdą Państwo również ważne informacje i numery telefonów zarówno
do Kuratorium Oświaty, jak i pozostałych służb i inspekcji, z którymi w tej kwestii współpracujemy.

Warto pamiętać, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest jego organizator. Macie Państwo prawo wymagać dokumentu poświadczającego zgłoszenie w Ministerstwie Edukacji Narodowej organizowanych przez niego form wypoczynku. Organizatorzy mają także obowiązek udzielenia rodzicom wszelkich informacji o warunkach wypoczynku, o programie pracy wychowawczej z dziećmi, kwalifikacjach zatrudnionych wychowawców oraz o sposobie zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku.

Wykaz wszystkich zarejestrowanych form wypoczynku znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. Tam również znajdą Państwo szereg ważnych informacji i  poradników związanych z bezpiecznym wypoczynkiem Państwa dzieci.

 

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

 

 

 Magdalena Zarębska-Kulesza

 

Data dodania: 2020-02-07 10:57:50
Data edycji: 2020-02-07 11:01:59
Ilość wyświetleń: 119

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej