Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych i pierwszej klasy

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRĘPSKU.

 1. Ćwik Filip

 2. Jacewicz Wojciech

 3. Lewandowska Lena

 4. Mospinek Karolina

 5. Smyrd Grzegorz

 6. Surmaj Filip

 7. Wiatr Zuzanna

 8. Zasadzińska Blanka

 9. Żebiełowicz Julia

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 5-6 LATÓW W ROKU SZKOLNYM 2020-2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRĘPSKU:

1. Adamek Daniel

2. Cioroch Witold

3. Gliga Hanna

4. Gliga Tomasz

5. Janowska Anna

6. Jaworski Stanisław

7. Jakutowicz Maja

8. Kapcińska Martyna

9. Kijańska Agata

10. Kravets Alina

11. Kubiś Zuzanna

12. Naczyńska Alicja

13. Olszewski Szymon

14. Pawłowski Franciszek

15. Pędziwiatr Jan

16. Pędziwiatr Filip

17. Sołtys Stefania Elżbieta

18. Sowa Lena

19. Suwała Nela

20. Tapper Mikołaj Mateusz

21. Tomaszewicz Marek

22. Wilkowiecki Kacper

23. Wisła Ksawery

24. Żebiełowicz Filip

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 3-4 LATÓW W ROKU SZKOLNYM 2020-2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KRĘPSKU:

1. Bałabuch Lea

2. Cioroch Stanisław Jacek

3. Ćwik Natasza

4. Ćwik Mikołaj Leszek

5. Gliga Wojciech Mariusz

6. Jacewicz Anna

7. Kowalska Aleksandra

8. Marut Mieszko

9. Merta Igor

10. Olszewski Mateusz

11. Romejko Wiktor

12. Suwała Mikołaj Krzysztof

13. Więckowski Franciszek

14. Wilkowiecki Fabian

15. Wolak Alan

16. Zatwarnicka Anna

17. Żebiełowicz Aleksander

 

Data dodania: 2020-04-22 11:58:42
Data edycji: 2020-04-22 12:00:35
Ilość wyświetleń: 109

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej