Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Musical pt. „BOGOWIE I HEROSI. Opowieści Afrodyty.”

Musical pt. „BOGOWIE I HEROSI. Opowieści Afrodyty.”

27 stycznia chętni uczniowie klas 4-8 wyjechali do Szczecina na musical pt. „BOGOWIE I HEROSI. Opowieści Afrodyty.”

Aktorzy Teatru Muzycznego Forte z Wrocławia wprowadzili młodych widzów do świata, w którym Odyseusz chce odnaleźć po latach drogę do ukochanej Itaki, Tezeusz pragnie znaleźć wyjście z labiryntu Minotaura, a Prometeusz wykraść bogom ogień, by podarować go stworzonym przez siebie ludziom. Dodatkowo w zabawny sposób prezentowali i komentowali losy bohaterów - zamieniając się niemal w komitety wyborcze- członków „Greckiego chóru”! Z kolei przewodniczką po tych fascynujących historiach była sama Afrodyta - piękna bogini miłości, która próbowała przekonać nas, że od miłości jest już tylko krok do nienawiści czy zemsty.

Uczniowie przekonali się, że bohaterami świata mitów kierują głównie: honor, wierność i prawdomówność. Cechy ustępujące dziś miejsca pieniądzom, karierze i taniej sławie.

Dodatkowymi „hasłami wywoławczymi” w tym musicalu były symbole, które weszły do potocznego języka i funkcjonują w nim do dziś. Każdy z nas doskonale zna takie terminy , jak: „nić Ariadny”, „koń trojański”, „syzyfowa praca”, „prometeizm” czy „puszka Pandory”, ale skąd tak naprawdę się wzięły, uczniowie dowiedzieli się właśnie z tego widowiska. Dzieci łatwością odnalazły drogę przez ten fascynujący świat, w którym: dobro, miłość i lojalność ponownie w nim zatriumfowały.

Uczniowie ocenili musical bardzo pozytywnie, gdyż przygotowany był ze spójnie i  konsekwentnie realizowaną kompozycją oraz oryginalnymi i autentycznymi zapisami opowieści mitycznych. Z kolei komediowy scenariusz oraz zaskakujące efekty świetlne w towarzystwie świetnie skomponowanych i doskonale zaśpiewanych piosenek to  niezaprzeczalne atuty tego przedstawienia.

Nasi młodzi widzowie stwierdzili, że widowisko było przemyślane w każdym szczególe, a dodatkowo podana w bardzo atrakcyjny, wręcz rozrywkowy sposób wiedza, nie tylko z dziedziny mitologii, pozostanie u nich na długo w pamięci. Pytają, kiedy znowu możemy pojechać na podobny musical.

             

              Lidia Miszczuk

 

 

 

Data dodania: 2020-01-28 20:19:24
Data edycji: 2020-01-28 20:22:36
Ilość wyświetleń: 243

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej