Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Podsumowanie Szkolnych Dni Profilaktyki

W dniach 20-24 kwietnia br. w szkole trwały (zdalne) Szkolne Dni Profilaktyki. W ramach tych dni odbywały się następujące działania:

 • lekcje wychowawcze w kl. IV-VIII – odnośnie profilaktyki uzależnień – w ramach tych godzin uczniowie dzielili się wiedzą na temat swoich doświadczeń w tym temacie. Okazało się, że kształcenie na odległość zmusza do częstego kontaktu z komputerem i telefonem. Oto wybrane wypowiedzi uczniów cyt."...Jednym ze sposobów wyjścia z nałogu jest silna wola oraz chęć samozaparcia. Musimy mieć jednak świadomość, iż nie będzie to łatwe. Powinniśmy stopniowo zmniejszać czas naszych dotychczasowych przyjemności. W takiej sytuacji warto również poszukać pomocy u bliskich nam osób. Ale grunt to optymistyczne nastawienie!". Inny uczeń radzi cyt. "Żeby nie popaść w uzależnienie trzeba ograniczyć korzystanie z urządzeń elektronicznych i zbliżyć się do rodziny i innych". Kolejna osoba również dostrzega ten problem, cyt. "wolę miec przyjaciół w realu z którymi mogę się śmiać i płakać. Telefon tak, ale tylko wtedy,  gdy tego potrzebuję.";

 • uczniowie klas I-III wykonywali prace plastyczne na temat uzależnienia od telefonu i komputera;

 • odbył się konkurs na przygotowanie krzyżówki o uzależnieniu. Uczniowie wykonywali krzyżówkę, tak by powstało hasło związane z profilaktyką uzależnień;

 • w ramach profilaktyki pedagog opracował temat: Profilaktyka uzależnień od komputera i telefonu .

 

Dziękuję uczniom, rodzicom i wychowawcom za zaangażowanie podczas działań

w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki.

 

Jest mi bardzo miło przedstawić listę zwycięzców w konkursie na krzyżówkę:

 

1 miejsce – Michalina Cioroch kl. VI

2 miejsce – Adrian Wilczęga kl. IV

3 miejsce – Zosia Cioroch kl.IV

 

Organizator konkursu wyróżnił również krzyżówki Alicji Kuc z kl. VI, Mai Matejuk z kl. IV, oraz prace plastyczne Hani Jakutowicz i Weroniki Ćwik z kl. I.

 

Wszystkim baaaaardzo gratuluję

i przestrzegam, przed nadmiernym korzystaniem z telefonu i komputera.

 

Dbajcie o siebie:)

Inga Płosaj-Jurek

pedagog szkolny

Data dodania: 2020-05-07 23:04:14
Data edycji: 2020-05-07 23:37:39
Ilość wyświetleń: 215

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej