Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie powstania poradni on-line "Zawsze jest jakiejś wyjście"

Odpowiadając na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, Minister Edukacji Narodowej w 2020 r. zlecił Fundacji Drabina Rozwoju realizację zadania publicznego stworzenie poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. Umożliwia to współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych. Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności.

Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji publicznych świadczących pomoc, które przez rejestrację danej placówki i jej specjalistów w kalendarzu, będą mogły prowadzić indywidualne i grupowe formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców. Instrukcja logowania do poradni on-line i zakładanie profilu instytucji zostało obrazowo przedstawione w załączonej prezentacji.

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców i nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni on-line profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni on-line profilu instytucji publicznej właściwej dla danej sprawy.

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” zawiera:

  • profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową;

  • system rezerwacji indywidualnych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów;

  • moduł komunikacji poprzez on-line wideo/czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami;

  • wyszukiwarkę placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego;

  • bazę wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.;

  • moduły przesyłania załączników i udostępniania treści.

Szczegółowe informacje oraz formularz logowania na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” dostępny jest na stronie  https://zawszejestjakieswyjscie.pl.

Załączniki

  1. Prezentacja poradni on-line Zawsze jest jakieś wyjście
  2. Instrukcja funkcjonalności poradni on-line Zawsze jest jakieś wyjście

Data dodania: 2021-01-29 19:01:27
Data edycji: 2021-01-29 20:18:51
Ilość wyświetleń: 144
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej