Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Porozmawiajmy o zdrowiu - spotkanie z funkconariuszkami Komendy Policji w Goleniowie

Porozmawiajmy o zdrowiu - spotkanie z funkconariuszkami Komendy Policji w Goleniowie

W naszej szkole od września realizowany jest Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychotropowych w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Celem programu jest zapobieganie używania narkotyków, tzw. „nowych narkotyków” (dopalaczy, środków zastępczych), alkoholu i leków oraz występowaniu innych zachowań problemowych u młodzieży. Program Realizujemy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczna w Goleniowie oraz Powiatową Komendą Policji w Goleniowie.

W klasie VII zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego zajęcia warsztatowe nt:
–  „Zdrowie i substancje psychoaktywne”.
– „Moje mocne strony”.
– „Trudy wieku dorastania”.
Głównym celem tych zajęć było kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania krytycznych, samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji odnośnie własnego zdrowia.

W piątek, 24 maja na godzinę wychowawczą zaproszono funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Goleniowie na spotkanie z uczniami klasy V, VI i VII. Omówiona została problematyka związana ze skutkami zdrowotnymi zażywania środków psychoaktywnych lub psychotropowych. Przybliżono również tematykę sposobów wprowadzania do obrotu nowych narkotyków oraz dopalaczy, a także wyjaśniono ich pochodzenie i sposób działania.

Wyposażenie uczniów w tę wiedzę jest konieczne dla ich bezpieczeństwa, zwłaszcza ,że zbliżają się upragnione wakacje.

Data dodania: 2019-05-27 10:16:37
Data edycji: 2019-05-27 21:21:27
Ilość wyświetleń: 270
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej