Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Realizacja programu ''Bieg po zdrowie''

Realizacja programu ''Bieg po zdrowie''

Uczniowie klasy 4 realizują  w ramach antytytoniowej edukacji zdrowotnej program pt. "Bieg po zdrowie".  Program został opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Zajęcia w ramach programu prowadzi pedagog szkolny.

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Program jest źródłem wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści płynące z niepalenia papierosów. Sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów. Wdraża w dokonywanie przez nich świadomych wyborów oraz wyrażania własnych oczekiwań.

Data dodania: 2022-11-25 10:16:53
Data edycji: 2022-11-25 10:36:05
Ilość wyświetleń: 54
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej