Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020r. o godz. 9.00

Ze względu na stan epidemiczny rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się
w formie spotkań z wychowawcami klas.

 • oddziały przedszkolne (wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej)

grupa 3-4 latków

Wychowawca: p. Agnieszka Pender - plac na tyłach szkoły (w razie deszczu sala nr 1A)

grupa 5-6 latków

Wychowawca: p. Ewa Jakubowska - plac na tyłach szkoły (w razie deszczu sala nr 1)

 • klasy I-III (główne wejście do szkoły)

klasa I

Wychowawca: p. Ewa Biniek – sala 1B

klasa II

Wychowawca: p. Bogusława Boruk – sala 3

klasa III

Wychowawca: p. Dorota Sobczak – sala 2

 • klasy IV-VIII (wejście do szkoły od strony biblioteki)

klasa IV

Wychowawca: p. Dorota Kamińska-Jarzębska – sala 17

klasa V

Wychowawca: p. Inga Płosaj-Jurek – sala 19

klasa VI

Wychowawca: p. Lidia Miszczuk – sala 14

klasa VII

Wychowawca: p. Maja Zielonka – sala 13

klasa VIII

Wychowawca: p. Małgorzata Jendrzejczak – sala 15Msza święta w intencji dzieci, uczniów, i pracowników naszej szkoły odbędzie się w dniu 3 października 2020 r.

 

Spotkania odbędą się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego (max.1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, zachowanie odległości 1,5 m od innych osób). Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Przed wejściem do budynku szkolnego prosimy
o dezynfekcję rąk.

 

Dzieci dojeżdżające przyjazd do szkoły na godzinę 9.00 odjazd o godzinie 10.00.

 

                           

                                             Małgorzata Osuchowska

                                                Dyrektor Szkoły

 

List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

 

Data dodania: 2020-08-31 12:56:42
Data edycji: 2020-08-31 12:59:41
Ilość wyświetleń: 451

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej