Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Sezon na rowery został otwarty

Sezon na rowery został otwarty

28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Krępsku miało miejsce Otwarcie Sezonu Rowerowego.

 

Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, w tym członkowie Koła Rowerowego „Passat” i „Sobotoaktywni”. W programie imprezy znalazły się tradycyjne konkursy rowerowe: Slalom Rowerowy, Konkurs Zręcznościowy, „Kręcenie Wałkiem” oraz konkurs ekologiczny „Ekopołowy” i „Ekokorale”. Goście mogli również obejrzeć i wziąć aktywny udział w gościnnym występie Kamili Cichosz oraz Grzegorza Jaskulskiego, czyli Zumba Dream Team, prezentujących zumbę. Harcerki z drużyny Ad Astramalowały dzieciom twarze, młodsi uczestnicy imprezy mieli również możliwość zaprezentowania swych zdolności plastycznych podczas ozdabiania ciastek. Pani Elwira Wielgorz przygotowała dla dzieci zabawy z hustą Klanzy. Oczywiście rozegrany został tradycyjny mecz piłki nożnej sędziowany przez pana Łukasza Rybczyńskiego, wygrali „nasi”. Podczas otwarcia sezonu występowały dzieci ze szkolnego zespołu wokalnego „Złota Nutka”, mini recital zaprezentowały utalentowane siostry Słomińskie.

 

Nasza Szkoła promuje aktywny styl życia i zachowania proekologiczne, dlatego szkolni wolontariusze rozdawali wszystkim uczestnikom imprezy materiałowe torby na zakupy wraz z hasłem namawiającym do niekupowania torebek foliowych w sklepach. Niezawodna Rada Rodziców działająca w SP Krępsko przygotowała słodkie wypieki oraz napoje. Kiełbaski na grilla oraz nagrody w konkursach rowerowych zostały ufundowane przez Goleniowski Fundusz Aktywizacji Seniorów, którego członkom dziękujemy za przeprowadzenie konkursów. Impreza była bardzo udana. Nad całością imprezy czuwała koordynatorka nauczycielka SP w Krępsku - Bogusława Boruk.

 

Szkoła stała w tym dniu otworem dla wszystkich. Na szkolnych korytarzach można było podziwiać wielkoformatowe dzieło wszystkich uczniów przedstawiające panoramę Goleniowa, wykonane z okazji 750.lecia miasta, klasy zamienione w spichlerz czyli dawne Muzeum Przyrodnicze, Żółty Domek i Bramę Wolińską.

Data dodania: 2018-04-28 15:14:00
Data edycji: 2018-05-24 15:40:17
Ilość wyświetleń: 158

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej