Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. W tym roku pomoc nieść będziemy starszej  Pani Julii. Pani Julia (79lat) to bardzo sympatyczna, samotna starsza kobieta. Od 27 lat, kiedy to zmarł jej mąż, mieszka sama w maleńkim pokoju (16m2) z wydzieloną "kuchenką" w starym domu. Dawniej miała pokój "od ulicy", jak mówi, który był jej oknem na świat. Właściciel kamienicy przeniósł ją do mieszkanka "od podwórza", dlatego dziś słońce rzadziej zagląda przez okna. Ogólne warunki mieszkaniowe są złe, kobieta nie ma dostępu do łazienki. Pani Julia nie miała dzieci, dlatego dziś może liczyć tylko na siebie.
Bardzo lubi rozwiązywać krzyżówki, chociaż pogarszający się wzrok, coraz częściej jej to uniemożliwia. Do sierpnia tego roku radością były dla niej spotkania i rozmowy z sąsiadką,
która niestety odeszła. Pomimo samotności i towarzyszących chorób pani Julia jest osobą niezwykle życzliwą, pogodną i uśmiechniętą. Ceni sobie chwile, kiedy może wybrać się do sklepu, czy na cmentarz. Cieszy się, że zdrowie pozwala jej być samodzielną, że nie jest dla nikogo ciężarem.
Dużą pomocą dla kobiety byłyby produkty spożywcze i środki czystości, które odciążyłyby jej codzienny budżet. Kobieta prosiła by również o opał, który kupuje systematycznie
w workach, ponieważ nie ma miejsca na składowanie, a jest to duży koszt.
Wśród najważniejszych potrzeb, Pani Julia wymienia:

- żywność: herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, warzywa w puszkach

- środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów,
płyn do płukania, płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów

- odzież: zimowa kurtka rozmiar: 158cm (M) nie czarna,

- obuwie: zimowe oraz kapcie domowe, rozmiar: 39 (nie czarne) 

oraz: kołdra, koc, ręczniki, pościel (poszwy, prześcieradła), poduszka oraz brakujące sprzęty: czajnik, patelnia, garnek, torebka.

Nie musisz realizować wszystkich potrzeb, wystarczy, że będziesz miał chęć przynieść do szkoły tyłem na ile stać Ciebie i Twoją Rodzinę. Liczy się nawet najmniejszy gest.

 

Dary można przynosić do dnia 05.12.2018 r. (środa)

do Członków Wolontariatu

                                                                                                              lub

do Pani Kasi Dzierbanowicz – sala nr 14.

Data dodania: 2018-11-20 19:43:22
Data edycji: 2018-11-20 19:44:05
Ilość wyświetleń: 162

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej