Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Szlachetna paczka

Szlachetna paczka

Drogi Darczyńco,

dziękujemy, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze!


Szlachetna Paczka to dla najbardziej potrzebujących nie tylko świąteczny prezent, ale przede wszystkim impuls do zmiany. To   mądra   pomoc   polegająca   na   nawiązaniu relacji z   drugim    człowiekiem, który   potrzebuje   uwagi

i zainteresowania. Dzięki Tobie i Twoim bliskim osoby dotknięte nieszczęściem wiedzą, że jest ktoś, kto ich dostrzegł i w nich wierzy. Odzyskanie nadziei na zmianę w życiu to najlepszy prezent, jaki mogliście sprawić w ten świąteczny czas.


Dziękujemy, że pomagasz osobom, którym zabrakło szczęścia.

Zapraszamy do przeczytania wrażeń Rodziny Pani Dorota z rodziną i Wolontariusza z Weekendu Cudów, w trakcie którego Twoja paczka dotarła do Rodziny.

 

Relacja z dostarczania paczek
Rodzina widząc samą ilość paczek, nie mogła uwierzyć w to co widzi. Na widok paczek zaczęli płakać. Nie mogli uwierzyć, że widzą tak dużą ilość paczek. Pani jak zobaczyła 24 paczki, które zajęły jej połowę mieszkania nie wiedziała co ma powiedzieć. Dziękowała serdecznie za wszelką pomoc. Dziewczynki otwierając paczki, bardzo się cieszyły z wszelakich kurtek i innych ciuchów. Przymierzały, skakały z radości i bardzo cieszyły się, że mają coś nowego i nie muszą chodzić w starych, zniszczonych ubraniach. Małżeństwo bardzo ucieszyło się z całej paczki, wspomnieli, że dzięki temu mogą zapisać dzieci na dodatkowe zajęcia bo będzie ich stać. Radość była ogromna, emocji bardzo dużo.

 

Słowo od Wolontariusza
Chciałam bardzo podziękować za owocną współpracę. W przygotowanych przez Państwa paczkach widać ogromne zaangażowanie i troskę o rodzinę, którą Państwo wybrali. Dziękuję za Wasze serca włożone w przygotowanie prezentów, zadbaliście o każdy szczegół (dobranie odpowiedniego rodzaju, rozmiaru i przepiękne opakowanie). Bardzo się cieszę, że wybrali Państwo rodzinę, którą się opiekowałam i cieszę się, że miałam okazję Państwa poznać i z Państwem współpracować - było mi bardzo miło. Życzę cudownych Świąt spędzonych z bliskimi oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Oraz owocnych wyników dzieci w szkole.

 

Dziękujemy, że towarzyszysz nam w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym. Tylko razem możemy sprawić, że poruszających historii, jak te opisane w Raporcie o Biedzie 2019, będzie tylko mniej.

Dobrze, że jesteś!
Zespół SZLACHETNEJ PACZKI

 

My natomiast baaaardzo   dziękujemy    WSZYSTKIM   osobom   (uczniom,   rodzicom,   opiekunom,   nauczycielom

i innym), które zechciały wesprzeć akcję SZLACHETNEJ PACZKI - duży ukłon w kierunku p. Joanny Trusz, która była koordynatorem  całej akcji, zapakowała   wszystkie   podarunki, opakowała paczki  i zajęłą się ich transportem.

Data dodania: 2019-12-16 10:25:48
Data edycji: 2019-12-17 12:15:28
Ilość wyświetleń: 191

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej