Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wsparcie pedagogiczne

SZANOWNI PAŃSTWO, UNIOWIE!

Zespół Polskiego Centrum Programu Safer Internet PRZYGOTOWAŁ SERIĘ CZTERECH
PODCASTÓW POŚWIĘCONYCH NAJWAŻNIEJSZYM ZAGADNIENIOM Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY ONLINE.

Mam nadzieję, że rozmowy ekspertów NASK oraz Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę, które poprowadził znany dziennikarz radiowy Krystian
Hanke, będą przydatną dawką wiedzy.
Zachęcam do słuchania!
Zwłaszcza rodziców i opiekunów dzieci.

CYBERPRZEMOC I INNE FORMY AGRESJI W SIECI
Kiedy niewinny żart staje się hejtem? Jak reagować na agresję w
internecie? Jak pomóc ofiarom cyberprzemocy?
 kliknij aby wysłuchać [1]
 kliknij aby wysłuchać [2]
 kliknij aby wysłuchać [3]

PROBLEM NADUŻYWANIA INTERNETU
Jak kontrolować czas, który dziecko spędza w sieci? W którym
momencie powiedzieć stop? Jakie mogą być negatywne skutki
nadużywania internetu i jak sobie z nimi radzić?
 kliknij aby wysłuchać [4]
 kliknij aby wysłuchać [5]
 kliknij aby wysłuchać [6]

SEKSTING I PROBLEM UWODZENIA DZIECI W INTERNECIE
Czy zdajemy sobie sprawę z negatywnych konsekwencji, które ze sobą
niesie? Jak rozmawiać z nastolatkiem o skutkach takich działań? Do
kogo zwrócić się o pomoc?
 kliknij aby wysłuchać [7]
 kliknij aby wysłuchać [8]
 kliknij aby wysłuchać [9]

SZKODLIWE TREŚCI W INTERNECIE
Może Ci się kiedyś przyda
Jak uchronić przed nimi nasze dzieci? Jakie treści są szkodliwe? Jak
nauczyć dzieci bezpiecznie poruszać się po internecie i odpowiednio
reagować na niebezpieczne materiały?

kliknij aby wysłuchać [10]
kliknij aby wysłuchać [11]
kliknij aby wysłuchać [12]


 

Szanowni Rodzice, kochani Uczniowie!

Okres zdalnego nauczania troszkę nam się przedłuża, nasza forma kontaktu też uległa zmianie - nie ma bezpośrednich rozmów, wizyt w gabinecie pedagoga, śmiechu podczas przerw, lekcji w obecności koleżanek i kolegów, wizyt rodziców w szkole. Czasami ciężko jest nam zrozumieć tę całą sytuację, nie umiemy się odnaleźć w nowej rzeczywistości z dala od znajomych, koleżanek, kolegów, nie mamy motywacji do nauki. Stajemy się bardziej nerwowi, zdarza nam się zareagować agresywnie, popadamy w fascynację światem wirtualnym. Napisz do mnie wtedy, postaram Ci się pomóc ! Rodziców również proszę o kontakt w sytuacji zaistniałych problemów wychowawczych. Służę wsparciem i pomocą.

 

Formy kontaktu:

 • anonimowa skrzynka na sygnały - gdy kontakt ma być anonimowy
 • jeżeli według Was, nasz kontakt nie musi być anonimowy napiszcie na adres pedagoga szkolnego iplosajjurek@spkrepsko.goleniow.pl
 • dodatkowo założyłam na Messenger grupę  o nazwie Grupa wsparcia - pedagog Krępsko. Wszystkich (rodziców, uczniów), którzy wolą taką formę (oczywiście, wtedy kiedy rodzic/opiekun wyrazi dziecku zgodę na założenie konta na Messenger)  zapraszam do  kontaktu. Kontakt przez Messenger odbywa się w dni nauki szkolnej od godz. 11-12 lub po wcześniejszym umówieniu się z pedagogiem.

Czekam na Was na łączach,

 dbajcie o siebie:)

Inga Płosaj-Jurek

pedagog szkolny

 

Drodzy Rodzice!

 

Przymusowy czas zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych spadł na nas niespodziewanie. Ta niecodzienna sytuacja może wywoływać w nas różne emocje – lęk, stres, niepewność. Każde dziecko radzi sobie inaczej z takimi uczuciami dlatego szczególnie teraz powinno czuć wsparcie i miłość najbliższych. W tej wyjątkowo trudnej sytuacji jestem do dyspozycji Państwa, najmłodszych uczniów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Zachęcam wszystkich do kontaktu: alukaszewska@spkrepsko.goleniow.pl

 

Agnieszka Łukaszewska

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Drodzy rodzice,opiekunowie, uczniowie... znaleźliśmy się wszyscy w bardzo trudnym i wyjątkowym okresie. Dlatego, też pedagog szkolny  jest do dyspozycji w zakresie pomocy pedagogicznej, wsparcia uczniów     

i rodziców oraz problemów dydaktyczno-wychowawczych pod adresem mailowym iplosajjurek@spkrepsko.goleniow.pl

Okres izolacji (zwłaszcza tej dłuższej) może powodować stres, zniecierpliwienie, bunt, agresję,  PAMIĘTAJMY JEDNAK o tym, że jesteśmy teraz wszyscy odpowiedzialni zarówno za siebie jak i za innych! Dbajcie o siebie :)

Inga Płosaj-Jurek

pedagog szkolny

Data dodania: 2020-05-27 23:10:09
Data edycji: 2020-05-27 23:16:11
Ilość wyświetleń: 342

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej