Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

„Wszystkie Kolory Świata”

„Wszystkie Kolory Świata”

W ramach akcji „Wszystkie Kolory Świata” szkolne Koło Wolontariatu zaprasza do udziału w niezwykłej akcji, w której uczniowie przygotowują charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe, gdyż symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich będzie miała swoja tożsamość. Dzieci wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określą jej kolor skóry, strój, a także imię i wiek, i które umieszczą w „akcie urodzenia”

Laleczki zostaną wystawione do sprzedaży w dniu 13.12.2018 r. podczas kiermaszu świątecznego. Jedna sprzedana laleczka – to jedna szczepionka, która pomoże uratować życie dziecka.

Jak to zrobić:

W oparciu o wykrój laleczki dostępnej w szkole, uczniowie szyją, wraz z pomocą Rodziców, Rodzeństwa, Dziadków własną charytatywna laleczkę, którą później ubiorą i przyozdobią. Uszycie jest niezwykle proste – wystarczy odrysować wzór na materiale, a po wycięciu wypchać miękkim materiałem i obszyć. Kolejny etap to upiększanie. Na tym etapie uczniowie mogą dać upust swojej wyobraźni i kreatywności i wcielić się w rolę kreatorów mody. Spośród otrzymanych lalek, jeszcze przed sprzedażą, zostanie wybrana jedna – najpiękniejsza, która weźmie udział w  ogólnopolskim konkursie, gdzie nagrodą główną jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole!

Na Wasze laleczki czekamy do 11 grudnia.

 

Zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy!

Katarzyna Dzierbanowicz

Data dodania: 2018-11-20 19:49:31
Data edycji: 2018-11-20 19:53:03
Ilość wyświetleń: 361

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku przy ul. Szkolnej 2, 72-113 Krępsko, reprezentowana przez dyrektora szkoły. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91418-95-27; adresu e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl.

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową w Krępsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.

 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Szkołę Podstawową w Krępsku, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej